Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect
Shadow
   

NAVIMOR-INVEST pozyskał kontrakt na „VD Bedřichov, rekonstrukcja korony tamy” oraz „Jasennà Jasennà, naprawa umocnień brzegowych z kamienia na km 6,600-7,580”

Zarząd spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku wpłynęły do siedziby Emitenta, datowane na dzień 10 kwietnia 2017 roku, dwie umowy zawarte pomiędzy spółką Povodi Labe, stàtni podnik z siedzibą w Hradec Kràlové, jako Zamawiającym, a NAVIMOR-INVEST S.

Czytaj dalej...